BeyondTrust Privileged Account Management

בכדי לאפשר למשתמשים ולמנהלים האדמינסטרטיביים בארגון להיות פרודוקטיביים בעבודתם יש צורך במתן פתרונות שמאפשרים לסגור את הפער בין דרישות האבטחה המוגברות והקצאה מתאימה של הרשאות. BeyondTrust מספקת מכלול שלם של פתרונות לניהול חשבונות פריבילגיים הכולל, בין היתר, דו"חות אנליטיים ואפשרויות להתממשקות עם פתרונות נוספים.

לפרטים נוספים פנו אלינו.

קישורים רלוונטיים:

פרטים נוספים באתר היצרן .
דו"ח ניהול חשבונות פריבילגיים של גרטנר.